Viktige Uttrykk

Når man deltar i alle typer investeringsaktiviteter er det viktig å ha en god forståelse av forskjellige uttrykk og fraser. I likhet med alt annet – enten fysisk eller immaterielle – er det å ha en god base hjelpsomt når det kommer til å holde alt det andre oppe.

Når man trader med binære opsjoner pleier markedet å bevege seg raskt. Tradere må holde oversikt over posisjonene sine slik at de vet om de er i- eller ut-av-pengene og om de derfor er i en tap- eller vinnesone. I dette tilfellet er det å vite uttrykkene som er tilknyttet tradingtrasaksjoner viktig.

Før man begynner å handle med binære opsjoner burde forskjellen mellom disse instrumentene og vanlige opsjonene bli husket:

Opsjoner– Opsjoner blir Ansett som finansielle derivater som representerer en kontrakt som blir solg fra en enhet, eller opsjonsforfatteren, til en annen enhet, eller opsjonsholderen. Kontrakten vil tilby kjøperen rett til – men ikke en obligasjon – å enten kjøpe (call) eller selge (put) en underliggende sikkerhet eller annen type finansiell ressurs til en bestemt pris innen en bestemt tidsperiode eller dato. Med denne type opsjon, vil invetoren vinne eller tape en udefinert sum.

Binære opsjoner – Binære opsjoner skiller seg fra vanlige opsjoner med det at fortjenestene er satt til et bestemt beløp av en underliggende ressurs om opsjonen utgå i-pengene, eller ingenting om opsjonen utgår ut-av-pengene. Disse opsjonen kan bli referert til som digitale opsjoner.

Noen av de viktigste uttrykkene siden de relaterer til trading av binære opsjoner inkluderer:

På-pengene  – en opsjon vil utgå på-pengene om prisen til den underliggende ressurser er den samme når opsjonen går ut som den var ved kjøpet av opsjonen.

Call – Når investorer kjøper en call opsjoner, forventer de at prisen av den underliggende ressurser vil bli høyere ved utgangen av opsjonen enn da opsjonen ble kjøpt.

Utløpstidspunkt – Utløpstidspunktet representerer datoen og tiden opsjonen vil utgå.

Indekser – En indeks representerer en gruppe aksjer eller sikkerheter slik som Dow Jones Industrial Average (DJIA) og NSADAQ.

I-pengene– Når en opsjon er i-pengene, vil taderen fullføre opsjonens tidsperiode I en lønnsom posisjon.

Ut-av-pengene – Når en opsjoner er ut-av-pengene, vil traderen fullføre opsjonens tidsperiode i en tapende posisjon.

Put – Når en trader holder er put opsjon, forventer han/hun at verdien til den underliggende ressursen vil bli lavere ved utgangen enn den var ved kjøpet av opsjonen.

Strike Pris – En opsjons strike pris representerer en ressurs’ pris ved salg. Dette blir brukt til å finne ut om opsjonskontrakten vil utgå i-pengene eller ut-av-pengene-

Underliggende Ressurs – En underliggende ressurs kan representere et antall forskjellige enheter, inkludert individuelle aksjer, indekser, valutaer og råvarer slik som gull elle råolje.