Gloser

Binære Opsjoner – Opsjoner som lar tradere tjene et spesifikt og bestemt beløp om de kan eller ikke kann forutse om verdien til den underliggende ressursen vil bli høyere eller lavere enn strikeprisen når opsjonene utgår.

Call Opsjon – Et opsjonsvalg hvor traderen vil få et overskudd om den underliggende ressursen har en høyere Verdi ved utgangen enn den hadde på kjøpstidpunktet.

Grunnleggende Analyse – Et type analyse av potensielle bevegelser av investeringer ved å studere macroøkonomi-data slik som det økonomiske miljøet, bevegelser innen den sentrale banken, politick, og/eller demografiske hendelser. Denne type analyse kan vise til at ressurser kan være feilpriset for øyeblikket, men at de vil nå sin riktige pris på et tidspunkt.

I-pengene  – posisjonen hvor en opsjonstrader innser en fortjeneste ved handelen.

Investeringsbeløp – . Pengebeløpet som tradere investerer I en opsjon.

Nåværende pris – Prisen til en opsjonskontrakt som blir hold så oppdatert til ekte tid som mulig. (Når man trader med binære opsjoner blir den nåværende prisen vanligvis forsinket med 15 minutter).

Put Opsjon – En type opsjon hvor holderen kan selge ressurser til en avtalt pris enten på eller før en bestemt dato.

På-pengene – Skaffelsen av enten et naturlig gevinst eller naturlig tap på grunn av ressursvardien til opsjonen når den går ut er omtrent den samme verdien som den var ved kjøpet.

Spørrepris – Prisen hvor en selger tilbyr å selge en opsjon.
Ressurs – Et underliggende finansiellt verktøy slik som en aksje eller indeks som blir brukt for å finne strikeprisen til en opsjonskontrakt.

Strikepris – Prisen hvor kontraktopsjonen for en ressurs kan bli inset. Når man trader binære opsjoner er dette prisen-til-salg av den underliggende ressursen. Dette er også prisen som blir brukt til å bestemme om en opsjonskontrakt vil utgå i-pengene eller ut-av-pengene.

Teknisk analyse – En måte å analysere de potensielle bevegelsene av investeringer ved å studere historisk data for å forutse fremtidig pristrender til en bestemt ressurs. Denne type analysen viser at alle aspekter av en bestemt ressurs’ pris er bygget opp i ressursens markedspris, dermed lar en trader fastslå i hvilken retning ressursen vil gå.

Trader – En investor som kjøper og selger investeringer.

Ut-av-pengene – Posisjonen hvor en opsjonstrader innser et tap ved handelen.

Utbetaling – Fortjenesten som er inset når en opsjonskontrakt utgår i-pengene. Når det kommer til binære opsjoner er utbetalingen vanligvis mellom 75 og 81 prosent.

Utløpspris – Ned nåværende prisen til en underliggende ressurs når opsjonskontrakten til den spesifike ressursen utgår. Når man er med på trading av binære opsjoner refererer utløpsprisen til når opsjonen fullfører enten i-pengene eller ut-av-pengene.

Utløpstid – Datoen og klokkeslettet hvor en opsjonskontrakt vil utgå. Dette er det samme som utløpstiden til en opsjon.